Werkgeversverklaring

Om voor een hypotheek in aanmerking te komen is het noodzakelijk om een inkomen te hebben. Dat inkomen moet zoals de banken dat noemen een bestendig karakter hebben. En die bestendigheid willen ze bij loondienst bijvoorbeeld aangetoond zien door een ingevulde werkgeversverklaring.

Op de werkgeversverklaring geeft de werkgever aan of er sprake is van een vaste of tijdelijke aanstelling. In het geval van een tijdelijke aanstelling is het ook noodzakelijk om de intentieverklaring (is een onderdeel van de werkgeversverklaring) in te vullen. Als er bij de intentieverklaring wordt ingevuld dat er bij gelijkblijvend functioneren en gelijkblijvende bedrijfsomstandigheden het tijdelijke contract na afloop wordt omgezet in een vaste aanstelling, rekent de bank nu al alsof er een vaste aanstelling zou zijn. Dat helpt dus zeker bij het verkrijgen van een hypotheek.

Kijk op de site van NHG voor een voorbeeld werkgeversverklaring. https://www.nhg.nl/Professional/Formulieren-en-instructies

Overige inkomens worden altijd als maatwerk beoordeeld en zullen ook op een specifieke wijze steeds moeten worden aangetoond. Dat geldt natuurlijk ook voor ondernemers. Gelukkig wordt een zzp hypotheek steeds vaker en makkelijker verstrekt. Ook voor ondernemers die nog niet zo lang bezig zijn, onderzoeken we graag de mogelijkheden. Als je wil weten of jouw inkomen bestendig genoeg is om een hypotheek te kunnen krijgen, vul dan even het contactformulier in, zodat we samen kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn.