DUO en bouwdepot

DUO
Hoeveel kunnen we lenen? Dat is afhankelijk van verschillende zaken. Denk daarbij aan de hoogte van het inkomen, de waarde van de gekochte woning, maar ook of er nog financiële verplichtingen zijn. De bank houdt namelijk rekening met de hoogte van die verplichtingen en past vervolgens het maximale leenbedrag aan. Als vuistregel kun je aanhouden dat het maximale leenbedrag verlaagd wordt met de hoogte van jouw krediet maal de factor 4. Stel dat jij €200.000 kunt lenen op basis van inkomen, maar je hebt nog €10.000 aan kredieten open staan. Dat betekent dat je nog €160.000 kunt lenen aan hypotheek. Tenminste dat is de normale gang van zaken, de uitzonderingen daarop kennen wij ook en bespreken die graag met je als dat nodig mocht zijn. Nu is het zo dat een DUO, oftewel studieschuld ook gezien wordt als een financiële verplichting. Die wordt minder zwaar meegerekend dan een normale lening, maar drukt wel de leencapaciteit. De regel die hier voor geldt is dat de beginstand van jouw studieschuld wordt genomen als uitgangspunt en dat maal 0,75%. Mocht je gestart zijn met een studieschuld van €10.000 euro, ziet de bank dat als een maandelijkse verplichting van €75,00 en dat wordt meegenomen in de beslissing over hoeveel er geleend mag worden. Ook hier zijn weer wat uitzonderingen op de regel die we graag in een persoonlijk gesprek met je doornemen.

Bouwdepot
Veel mensen denken dat je tegenwoordig geen bouwdepot meer kunt afsluiten voor de verbouwing van de woning. Hoe men daarbij komt weten we niet, maar het is volstrekte onzin. Sterker nog, een slimme (energiebesparende) verbouwing helpt enorm bij het regelen van een passende financiering. Bijvoorbeeld doordat je minder of geen eigen geld hoeft in te leggen bij het kopen van een woning. Of dat er woningverbeteringen meegefinancierd worden die het woongenot verhogen.

Een bouwdepot is trouwens het deel van de hypotheek dat door de geldverstrekker op een geblokkeerde rekening wordt gestort. Dit bedrag wordt dus niet overgemaakt naar de notaris bij de levering. Het bedrag op de geblokkeerde rekening is gereserveerd voor de geplande verbouwing/nieuwbouw. De uitbetaling daarvan vindt plaats op basis van declaraties door de klant. Je kunt kiezen of het bedrag naar je eigen rekening moet worden overgemaakt of direct naar de aannemer/leverancier. Dat laatste is handig als je zelf geen grote bedragen wil of kunt voorfinancieren.

Een bouwdepot is maatwerk en waarschijnlijk ook voor jou interessant. Misschien goed om daar eens met elkaar over te praten.